Algemene voorwaarden

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/EU)

1. Wie zijn wij?
Renseva Media staat als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

2. Uw gegevens?
Voor onze administratie hebben wij persoonlijke gegevens nodig. Deze gegevens kunnen bestaan uit:

1 Naam- en adresgegevens (inclusief e-mailadres en telefoonnummer)

2 Kvk nummer en bankgegevens (zakelijk)

De gegevens die wij opslaan worden echter enkel gebruik voor zakelijke doeleinden. Wanneer wij voor u diensten gaan verrichten zijn wij deze gegevens nodig om u facturen en offertes te versturen. Met de door uw verstrekte gegevens wordt zorgvuldig omgegaan.

3. Gevoelige informatie
Binnen de bedrijfsvoering zullen wij geen gevoelige informatie opslaan.

4. Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden niet aan derden ter hand gesteld.

5. Opslag, bescherming en duur
Uw persoonlijke gegevens zullen tijdens wettelijke verplichte termijnen worden opgeslagen. Na deze termijn zullen uw gegevens worden verwijderd, wanneer er geen sprake meer is van een overeenkomst.

Facturen en offertes zullen in de administratie aanwezig blijven ook dit tijdens de wettelijke verplichte termijnen. Na deze termijnen zullen de facturen en offertes worden opgeborgen op een veilige locatie. De gegevens zullen dan echter alleen worden gebruikt bij controles.

De beelden, welke gamaakt worden door Renseva Media (foto en video) worden altijd opgeslagen in het archief.

Als u de website bezoekt worden er enkele gegevens van u opgeslagen, inclusief maar niet gelimiteerd aan cookies (zie algemene voorwaarden). Deze gegevens worden onder andere gebruikt om de bezoekersaantallen te kunnen volgen. Deze gegevens zijn onder andere het land waar u woont, uw browser en de bezoekduur aan de website. Deze gegevens zijn afgeschermd en zijn echter enkel beschikbaar voor de directie.

Wanneer u contact opneemt via het contact formulier worden de door uw verstrekte gegevens opgeslagen. Deze gegevens zullen wij gebruiken om contact met u op te nemen.

Ook kunnen uw gegevens worden gebruikt voor de financiële administratie. Ook hierbij dragen wij zorg voor een voorzichtige afhandeling van uw persoonsgegevens.

6. Aansprakelijkheid
Renseva Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens die plaatsvindt zonder uw toestemming.

7. Toestemming
Indien u gebruik maakt van het contactformulier of de diensten van Renseva Media, gaat u akkoord met opslaan van uw gegevens. Voor de genoemde doeleinden.

Wanneer wij foto- en videobeelden maken geeft u toestemming om deze beelden te gebruiken voor verkoopdoeleinden. Deze foto- en videobeelden kunnen dan worden getoond op sociale media of de website.

Wanneer u het gebruik van de foto- en videobeelden niet wil toestaan verzoeken wij u dit vooraf aan te geven of contact op te nemen met Renseva Media, via het contactformulier.

Dit omvat niet de gegevens die wij hebben vergaard uit journalistiek oogpunt. Renseva Media, verwerkt enkel beelden voor journalistieke doeleinden op grond van de persvrijheid en/of vrijheid van meningsuiting (art 10. EVRM).

8. Inzage
U heeft te allen tijde het recht om de gegevens op te vragen die wij van u hebben opgeslagen, voor zover deze onder de wet AVG vallen. U ontvang hierover binnen vier weken een reactie.

Dit omvat niet de gegevens die wij hebben vergaard uit journalistiek oogpunt.  Renseva Media verwerkt enkel beelden voor journalistieke doeleinden op grond van de persvrijheid en/of vrijheid van meningsuiting (art 10. EVRM).

9. Recht op correctie
U heeft het recht om feitelijke onjuiste gegevens te laten corrigeren. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient bij Renseva Media zullen wij overgaan tot verbetering, aanvulling en/of verwijdering van de onjuiste gegevens.


112-berichtendienst
Onze berichtendienst is gratis. Uw provider kan kosten in rekening brengen als u data gebruikt om de berichten binnen te halen. Onze dienst is voor 16 jaar of ouder. Je telefoonnummer zal alleen voor onze dienst worden gebruik en zal niet met derden worden gedeeld!


Copyright
Op herpublicatie van foto’s, video’s, teksten of ander materiaal (of gedeelten daarvan) die zijn geplaatst op deze website volgt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Renseva Media, zonder waarschuwing een factuur.

Door beelden op te sturen naar Renseva Media verklaart u dat er geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht van derden. Renseva Media is op generlei wijze aansprakelijk voor enige schade die hier eventueel uit voort zou kunnen vloeien. Door beelden op te sturen naar Renseva Media gaat u er mee akkoord dat Renseva Media deze beelden, of uitsnedes daarvan, plaatst op de website en de social media-accounts.

Renseva Media is derhalve geen vergoeding schuldig voor de geplaatste aangeleverde materialen. Het watermerk wordt in de beelden geplaatst om verdere kopieën naar websites of platformen van derden te voorkomen. Het zal nimmer worden gebruikt uit het oogpunt van toe-eigening van de aangeleverde informatie. Alle rechten van het aangeleverde materiaal blijven bij de eigenaar.

Renseva Media behoudt zich het recht voor om aangeleverde informatie door te zenden naar opsporingsinstanties indien dit van belang kan zijn voor de opsporing van strafbare feiten en/of dader(s).

Renseva Media bezit alle eigendomsrechten van informatie die op het platform is geplaatst met uitsluiting van informatie die aangeleverd is door derden.


Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of op een andere wijze incorrect is.

Hoewel Renseva Media zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan Renseva Media niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecte of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Renseva Media ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.


Cookiebeleid
Dit Cookiebeleid werd voor het laatst geüpdatet op 30 november, 2021 en is van toepassing op burgers en wettelijke permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte.

1. Introductie
Op onze website, https://www.RensevaMedia.nl (hierna: “de website”) wordt gebruikgemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website.

2. Wat zijn cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

3. Wat zijn scripts?
Een script is een stukje programmeercode dat wordt gebruikt om onze website goed en interactief te laten functioneren. Deze code wordt uitgevoerd op onze server of op je device.

4. Wat is een web beacon?
Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op een website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van je opgeslagen.

5. Cookies
5.1 Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de site goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat je onze site makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze site en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in je winkelmand bewaard blijven tot dat je hebt afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat je hier toestemming voor geeft.

5.2 Statistieken cookies
Wij gebruiken statistieken cookies om de beleving voor onze gebruikers te optimaliseren. Wij krijgen door middel van statistieken cookies inzicht in het gebruik van onze website. Wij vragen je toestemming om statistieken cookies te plaatsen.

5.3 Advertentie cookies
Op deze site gebruiken wij advertentiecookies, zodat het online advertentieaanbod voor je kan worden gepersonaliseerd, en wij (en derde partijen) inzicht kunnen verkrijgen in campagne resultaten. Dit gebeurt op basis van een profiel dat wij opstellen op basis van je klik- en surfgedrag binnen en buiten https://www.RensevaMedia.nl. Middels de cookies wordt aan je als site bezoeker een unieke cookie-ID gekoppeld, zodat je niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien krijgt.

5.4 Marketing/Tracking cookies
Marketing/Tracking cookies zijn cookies of enige andere vorm van local storage, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken met het doel om advertenties te tonen of om de gebruiker te volgen op deze of verschillende websites voor soortgelijke marketingdoeleinden.

Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook je toestemming.

5.5 Social media knoppen
Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp en Instagram om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (o.a. “tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden.

Lees de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp en Instagram zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

6. Toestemming
Wanneer je onze site voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra je klikt op ‘Voorkeuren bewaren’, geef je ons toestemming om de categorieën cookies en plugins te gebruiken die je hebt geselecteerd in de pop-up en welke zijn omschreven in het Cookiebeleid. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, houd er dan wel rekening mee dat onze site mogelijk niet meer optimaal werkt.

7. Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
* Je hebt het recht om te weten waarom je persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
* Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken.
* Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om je persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.
* Als je ons toestemming geeft om je gegevens te verwerken, heb je het recht om die toestemming in te trekken en je persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
* Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
* Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie onder aan deze Cookieverklaring. Heb je een klacht over hoe we met je gegevens omgaan, dan horen wij dit graag, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

8. Cookies in- / uitschakelen en verwijderen
Via je internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat je je internetbrowser zodanig instelt dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden in de instructies van de Help-functie van je browser.
Let op: onze site werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als je wel de cookies in je browser verwijdert, worden ze na je toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze sites.


Contactinformatie
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot onze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

Renseva Media
Klompenmaker 88
7577TM Oldenzaal

06-24684900
info@RensevaMedia.nl